Komplettering i alkohol- och tobaksärende

Här kan du lämna in handlingar för att komplettera ditt alkohol- eller tobaksärende, antingen på eget initiativ eller efter begäran om komplettering.

Här kan du lämna in handlingar för att komplettera ditt alkohol- eller tobaksärende, antingen på eget initiativ eller efter begäran om komplettering.

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande för att kunna göra en komplettering.

  • E-legitimation vid signering för dig som genomför kompletteringen.
  • Handlingar som ska bifogas (helst i formatet PDF).

Vad händer sedan

Kompletteringarna tas emot av kommunens handläggare som bifogar dem till ditt pågående ärende.