Ansöka om försörjningsstöd

Här ansöker du om försörjningsstöd. E-tjänsten är både för dig som ansöker för första gången och som gör en återansökan.

Uppgifter att ha tillhands

 • Kontaktuppgifter till dig och din eventuella medsökande (namn, personnummer, adress, telefon)
 • Barns namn och personnummer, samt hur många dagar per månad de bor hos dig/er om de bor deltid
 • Bankkonto du vill att pengarna sätts in på eller adress för utbetalningskort
 • Belopp för dina och din eventuella medsökandes inkomster
 • Belopp för de utgifter som du/ni vill ansöka om försörjningsstöd för
 • Summa på dina och din ev. medsökandes tillgångar

Vad händer sedan

Vidare kontakt och återkoppling sker på "mina sidor". En handläggare kommer kontakta dig för ett första möte hos socialtjänsten, där du ska ta med dig dessa handlingar:

 • Hyresavi
 • Kontoutdrag för de senaste 3 månaderna
 • Inkomstbesked
 • Fakturor och kvitton
 • Fullständig ekonomisk översikt

Beslut om försörjningsstöd tas inom fjorton dagar från och med att din ansökan är komplett.

Mer information om försörjningsstöd

Du kan läsa mer om när du har rätt till försörjningsstöd, vad som krävs av dig som får försörjningsstöd och annat på sidan Försörjningsstöd.