Återansöka om försörjningsstöd

Här återansöker du om försörjningsstöd.

Här kan du återansöka om försörjningsstöd. För att kunna återansöka via denna e-tjänst ska det vara max tre månader sedan du ansökte om försörjningsstöd senast. Du ska också ha en tilldelad handläggare hos socialtjänsten, och både du och din eventuella medsökande måste ha e-legitimation för att kunna logga in och signera ansökan.

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd kan du inte använda e-tjänsten. Ansök då via pappersblankett så kommer en handläggare därefter att kontakta dig för ett första möte.

Uppgifter att ha tillhands

  • Kontaktuppgifter till dig och din eventuella medsökande (namn, personnummer, adress, telefon)
  • Barns namn och personnummer, samt hur många dagar per månad de bor hos dig/er om de bor deltid
  • Bankkonto du vill att pengarna sätts in på eller adress för utbetalningskort
  • Hyresavi, kontoutdrag, inkomstbesked, fakturor och kvitton
  • Fullständig ekonomisk översikt (behövs var tredje månad samt när nytt bankkonto skapats)
  • Belopp för dina och din eventuella medsökandes inkomster
  • Belopp för de utgifter som du/ni vill ansöka om försörjningsstöd för

Vad händer sedan

Vidare kontakt och återkoppling sker på "mina sidor". Beslut om försörjningsstöd tas inom fjorton dagar från och med att din ansökan är komplett.

Mer information om försörjningsstöd

Du kan läsa mer om när du har rätt till försörjningsstöd, vad som krävs av dig som får försörjningsstöd och annat sidan om Försörjningsstöd.