Dödsboanmälan

Genom denna e-tjänst kan företrädare för dödsbo lämna en förfrågan om att dödsboanmälan ska inges till Skatteverket.

Förutsättningar

När någon har avlidit ansvarar de anhöriga för att bouppteckning eller att dödsboanmälan sker.

  • Om det inte finns tillgångar som räcker till mer än begravningskostnaderna får dödsboanmälan göras.
  • Dödsboanmälan ska upprättas av Socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt och bör ske inom två månader efter dödsfallet.

Vad ska vara uppfyllt för att en dödsboanmälan skall kunna göras?

Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.

Det får inte finnas fast egendom eller tomträtt i dödsboet.Tillgångarna ska vara orörda och socialnämnden ska ha fått möjlighet att göra hembesök, innan förvaltningen beslutar om dödsboanmälan kan göras.

Tillgångarna skall i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få dessa avskrivna genom att den som företräder dödsboet lämnar en kopia till fordringsägarna.

Finns autogiron så ska dessa omgående sägas upp.
Inga räkningar får betalas.

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande för att kunna genomföra en ansökan.

  • E-legitimation (BankID, mobilt BankID eller Telia/Nordea)
  • Uppgift om sökande
  • Eventuella dokument för att bilägga ansökan

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.