Orosanmälan barn och ungdom

Orosanmälan avseende barn/ungdom för dig som privatperson eller tjänsteperson (gäller inte dig som anställd i Bergs kommun)

Förutsättningar

Anmälan som inkommer via den här e-tjänsten hanteras under ordinarie kontorstid.

Vid akuta ärenden efter kontorstid ska du kontakta socialjouren. Socialjouren når du via SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 16:30 och 08:00 samt under helger (begär socialjouren Bergs kommun).

Du som är yrkesverksam med anmälningsskyldighet når socialsekreterare på Mottagningen genom kommunens växel 0687-161 00 (måndag-fredag, 08.00-12.00), om du vill konsultera innan anmälan görs. Vid kontakt efter kl. 13.00 ber vi er att skicka e-post till mottagningen@berg.se så tar vi telefonkontakt med er.

Om du är yrkesverksam med anmälningsskyldighet och anställd av Bergs kommun ska du istället använda vår interna e-tjänst för orosanmälan Länk till annan webbplats..

Är du inte yrkesverksam med anmälningsskyldighet men ändå vill göra en orosanmälan kan du göra en anmälan som privatperson.

Vill du lämna en anonym anmälan behöver du kontakta Mottagningen genom kommunens växel 0687-161 00. Du måste ringa från dolt nummer (slå #31# och sedan telefonnumret) och kan inte uppge ditt namn eller några kontaktuppgifter. Du kan inte lämna en anonym anmälan via e-tjänsten eller mejl.

Uppgifter att ha tillhands

  • Barnet/elevens namn, personnummer och adressuppgifter
  • Vårdnadshavares namn- och adressuppgifter

Vad händer sedan

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Om du omfattas av anmälningsskyldighet kommer du att få återkoppling gällande om anmälan ledde till utredning eller om utredning redan pågår. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.