Föreningsbidrag Bergs kommun

Våra föreningsbidrag söker du i e-tjänsten här nedan (blå knapp). Från och med 2023 så ändrar vi inloggningssätt till BankId för att öka säkerheten.

I denna e-tjänst kan du söka olika typer av föreningsbidrag i Bergs kommun.

I denna e-tjänst kan du söka olika typer av föreningsbidrag i Bergs kommun. Läs mer om kommunala föreningsbidrag. Öppnas i nytt fönster.

Uppgifter att ha till hands

För att använda vår e-tjänst för att söka föreningsbidrag behöver du ett inlogg till tjänsten. Du skapar först ett personligt konto som du därefter kopplar ihop med föreningen. Om er förening saknar inlogg går det att skapa en ny användare direkt i e-tjänsten.

Du kan ansöka om följande föreningsbidrag

  • Drift- och underhållsbidrag
  • Folkbildningsbidrag
  • Förlustbidrag
  • Investeringsstöd
  • Kommunalt aktivitetsstöd
  • Lokalbidrag
  • Lokalt lönebidrag
  • Verksamhetsbidrag för samlingslokaler
  • Övriga bidrag
  • Övriga tillfälliga föreningsbidrag