Föreningsbidrag Bergs kommun

Våra föreningsbidrag söker du i e-tjänsten här nedan (blå knapp). För att kunna göra det behöver både du som söker och din förening ha ett konto. Inloggning görs med BankId.

I denna e-tjänst kan du söka olika typer av föreningsbidrag i Bergs kommun.

I denna e-tjänst kan du söka olika typer av föreningsbidrag i Bergs kommun. Läs mer om kommunala föreningsbidrag. Öppnas i nytt fönster.

Uppgifter att ha till hands

För att använda vår e-tjänst för att söka föreningsbidrag behöver du ett inlogg till tjänsten. Du skapar först ett personligt konto som du därefter kopplar ihop med föreningen. Om er förening saknar inlogg går det att skapa en ny användare direkt i e-tjänsten.

Du kan ansöka om följande föreningsbidrag

 • Drift- och underhållsbidrag
 • Energisparbidrag
 • Folkbildningsbidrag
 • Förlustbidrag samt förhandsanmälan för det
 • Investeringsstöd (priopengar)
 • Kommunalt aktivitetsstöd
 • Lokalbidrag
 • Lokalt lönebidrag
 • Utjämningsbidrag för lysföreningar
 • Verksamhetsbidrag för samlingslokaler
 • Övrigt bidrag
 • Övriga tillfälliga föreningsbidrag