Föreningsbidrag Bergs kommun

OBS! Vi har ännu inte öppnat tjänsten för att söka bidrag 2023. Vi räknar med att den ska vara igång i månadsskiftet januari - februari.

I denna e-tjänst kan du söka olika typer av föreningsbidrag i Bergs kommun.

I denna e-tjänst kan du söka olika typer av föreningsbidrag i Bergs kommun. Läs mer om kommunala föreningsbidrag.

Uppgifter att ha till hands

För att använda vår e-tjänst för att söka föreningsbidrag behöver du ett inlogg till tjänsten. Du skapar först ett personligt konto som du därefter kopplar ihop med föreningen. Om er förening saknar inlogg går det att skapa en ny användare direkt i e-tjänsten.

Du kan ansöka om följande föreningsbidrag

  • Kommunalt aktivitetsstöd
  • Drift- och underhållsbidrag
  • Folkbildningsbidrag
  • Förlustbidrag
  • Investeringsstöd
  • Lokalbidrag
  • Lokalt lönebidrag
  • Verksamhetsbidrag för samlingslokaler
  • Övriga bidrag