Sammanträdesprotokoll från valnämnden den 9 mars 2023

Protokoll från valnämndens sammanträde den 9 mars 2023 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-09

Anslaget publicerade

2023-03-09

Anslaget tas ner

2023-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik

Valnämndens protokoll den 2023-03-09 Pdf, 537.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontakta demokratistöd på:

bergs.kommun@berg.se
eller via kommunens växel på 0687-161 00.