Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet den 3 mars 2023

Protokoll från Samordningsförbundets sammanträde den 3 mars 2023 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2023-03-03

Anslaget publicerade

2023-03-13

Anslaget tas ner

2023-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Samordningsförbundets protokoll 2023-03-03 Pdf, 635.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontakta demokratistöd på:

bergs.kommun@berg.se
eller via kommunens växel på 0687-161 00.