Sammanträdesprotokoll från vård- och socialnämnden den 15 mars 2023

Protokoll från vård- och socialnämndens sammanträde den 15 mars 2023 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Vård- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-15

Anslaget publicerade

2023-03-16

Anslaget tas ner

2023-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik

Vård- och socialnämndens protokoll 2023-03-15 Pdf, 897.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontakta demokratistöd på:

bergs.kommun@berg.se
eller via kommunens växel på 0687-161 00.