Sammanträdesprotokoll från utbildningsnämnden den 31 januari 2024

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 31 januari 2024 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-01-31

Anslaget publicerades

2024-02-07

Anslaget tas ner

2024-02-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik

Utbildningsnämndens protokoll den 2024-01-31 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontakta demokratistöd på:

bergs.kommun@berg.se
eller via kommunens växel på 0687-161 00.