Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 21 mars 2024

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2024 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-03-21

Anslaget publicerades

2024-03-28

Anslaget tas ner

2024-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik

Kommunfullmäktiges protokoll 2024-03-21 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontakta demokratistöd på:

bergs.kommun@berg.se
eller via kommunens växel på 0687-161 00.