Sammanträdesprotokoll från utbildningsnämnden den 27 mars 2024

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 27 mars 2024 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-27

Anslaget publicerades

2024-04-03

Anslaget tas ner

2024-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik

Utbildningsnämndens protokoll den 2024-03-27 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontakta demokratistöd på:

bergs.kommun@berg.se
eller via kommunens växel på 0687-161 00.