Sammanträdesprotokoll från Fastighetsnämnden den 30 maj 2024

Protokoll från Fastighetsnämndens sammanträde den 30 maj 2024 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-30

Anslaget publicerades

2024-06-04

Anslaget tas ner

2024-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik

Fastighetsnämndens protokoll 2024-05-30 Pdf, 795.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontakta demokratistöd på:

bergs.kommun@berg.se
eller via kommunens växel på 0687-161 00.