Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 4 juni 2024

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2024 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-04

Anslaget publicerades

2024-06-09

Anslaget tas ner

2024-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik

Kommunstyrelsens protokoll 2024-06-04 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontakta demokratistöd på:

bergs.kommun@berg.se
eller via kommunens växel på 0687-161 00.