Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden 2024-06-27

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 2024-06-27 är nu justerat och finns att beställa som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdatum

2024-06-27

Anslaget publicerades

2024-07-01

Anslaget tas ner

2024-07-23

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggavdelningen


Miljö- och byggnämndens protokoll kan begäras ut via mob@berg.se

Kontakta oss

Kontakta miljö- och byggavdelningen