Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsutskottet den 11 juni 2024

Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 juni 2024 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument.

Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Anslag/Bevis

Anslag/Bevis

Organ

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum

2024-06-11

Anslaget publicerades

2024-07-04

Anslaget tas ner

2024-07-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2024-06-11 Pdf, 701 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontakta demokratistöd på:

bergs.kommun@berg.se
eller via kommunens växel på 0687-161 00.