Dialogmöten 2023

Figurer som pratar om mötesplatser, kulturutbud, odling, miljö, aktiviteter, ödehus och boende

Hur ska din bygd utvecklas under kommande år?

Det var frågeställningen för 2023 års dialogmöten.

Medborgare, kommunens politiker och tjänstepersoner diskuterade vad som skulle prioriteras i kommunens sju olika bygder under de kommande fyra åren samt hur vi gemensamt arbetar vidare.

Varje bygds egen utvecklingsplan som nu ska aktualiseras sak även kompletteras med sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor, vilket var grunden för diskussionerna.

Genomförda dialogmöten

Klicka på bygdens namn för att läsa den aktuella utvecklingsplanen för respektive bygd.