Dialogmöten 2024

Fyra personer sitter och samtalar runt ett bord. På bordet ligger papper som de pekar på. Till höger på bilder finns en karta med Bergs kommuns bygder.

Under februari och mars genomfördes de sju årliga dialogmötena där medborgare, kommunens politiker och tjänstepersoner diskuterade och prioriterade vad man tycker är viktigast i sin respektive bygd.

På träffarna återkopplade kommunen från fjolårets träffar och informerade om saker som hänt det senaste året och vad som är på gång just nu i bygden.

Här nedan kan du ta del av presentationerna och de omröstningar som gjordes på träffarna samt den långsiktiga strategiska utvecklingsplan som finns för varje delområde.

Här kan du även följa arbetet under året. Nästa hållpunkt är att kommunens politiker och tjäntepersoner träffas och kommer fram till vad som är möjligt att genomföra under året och vad som behöver arbetas lite mer långsiktigt med. Den träffen sker i slutet av april och sedan återkopplas det här på sidan.

Dialogmöten 2024

Oviksbygden, tisdag 20 februari

Hackåsbygden, torsdag 22 februari

Åsarnabygden, tisdag 27 februari

Rätansbygden, torsdag 29 februari

Bergsbygden, måndag 11 mars

Storsjö-Ljungdalen, tisdag 12 mars

Klövsjöbygden, tisdag 19 mars

*Vid mötet för Oviksbygden hade inte SCB släppt befolkningssiffrorna för helår, därav kompletterande siffror.