Val 2024 till EU-parlamentet

Person som lägger en röstsedel i en valurna.

Söndag den 9 juni 2024 är valdag för valet till EU-parlamentet, och förtidsvalet börjar redan den 22 maj. Här hittar du information om valet och om att rösta i Bergs kommun, samt länkar till viktig information.

Valnämnden i Bergs kommun är den lokala valmyndigheten och har ansvar för att genomföra valet på lokal nivå. Det är också därför som kommunen ansvarar för att informera dig som väljare om hur valet kommer att genomföras inom den egna kommunen. Här hittar du allmän information om valet, och om hur och var du kan rösta i Bergs kommun.

Information på andra språk/information in other languages

Information på andra språk/information in other languages Länk till annan webbplats.

Missledande information och källkritik

Desinformation är falsk information som ska verka sann. Det finns verksamheter som använder desinformation för att påverka människor i deras beslut, exempelvis vid val.

Desinformation om valet kan till exempel vara vilseledande information kring hur du röstar, ryktesspridning eller försök att påverka förtroendet för valresultatet. För att motstå desinformation krävs källkritik.

Läs mer om desinformation och källkritik på bliintelurad.se Länk till annan webbplats.

Vem får rösta?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Läs mer om rösträtt på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, samt vallokalens namn, adress och öppettider.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Om du röstar i din vallokal på valdagen är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett dublettröstkort genom att kontakta kommunen via tfn 0687-161 50 eller genom att mejla till valnamnd@berg.se. Du kan även få ett utskrivet i kommunens samtliga röstningslokaler under öppettiderna.

Läs mer om röstkort på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Hur röstar man?

Du kan rösta på fler olika sätt:

 • I din vallokal på valdagen.
 • I en lokal för förtidsröstning var som helst i landet.
 • Via bud, om du till exempel på grund av sjukdom eller funktionsvariation inte kan ta dig till en vallokal.
 • Via brev, på en ambassad eller på ett konsulat om du befinner dig i utlandet.
 • Genom att ambulerande röstmottagare från kommunen kommer hem till dig, om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte kan ta dig till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Rösta i din vallokal på valdagen

På det röstkort som du får hem i brevlådan står vilket valdistrikt du tillhör och vilken som är din vallokal. I vallokalerna gäller:

 • att de bara är öppna på valdagen, söndag 9 juni, mellan klockan 08.00 och 21.00,
 • att bara du som tillhör det valdistriktet där lokalen ligger kan rösta där,
 • att du som röstar behöver styrka din identitet för att lämna din röst.

Din identitet styrker du genom en id-handling, eller att någon annan med id-handling intygar vem du är, eller genom att du är känd av röstmottagaren.

Mer information om att rösta på valdagen finner du här. Länk till annan webbplats.

I Berg finns fem valdistrikt och fem vallokaler som är öppna på valdagen.

Svenstahallen i Svenstavik (valdistrikt Svenstavik-Vigge-Gillhov)
Mötesplats Oviken (valdistrikt Oviksbygden)
Hackås föreningshus (valdistrikt Hackås)
Bygdegården i Åsarna (valdistrikt Storsjö-Åsarna)
Norsgården i Rätan (valdistrikt Klövsjö-Rätan)

Rösta i förtid

Om du inte kan rösta på valdagen i din vallokal kan du rösta i förväg. Förtidsröstningen öppnar den 22 maj och är öppen olika dagar och tider till och med valdagen den 9 juni. Du kan förtidsrösta i vilken lokal för förtidsröstning du vill i hela Sverige, oavsett var du är folkbokförd, så länge du:

 • har med dig ditt röstkort,
 • kan styrka din identitet.

Mer information om att rösta i förtid finner du här. Länk till annan webbplats.

Lokalerna för förtidsröstning är öppna olika dagar och tider från 22 maj till och med 9 juni:

Svenstaviks bibliotek
Måndagar, tisdagar, onsdagar 12.00-19.00
Torsdagar 12.00-17.00 utom 30 maj
Fredagar 12.00-15.00

Myrvikens bibliotek
Måndagar 14.00-17.00
Onsdagar 16.00-19.00
Fredagar 12.00-15.00

Rätans bibliotek
Måndagar 15.00-19.00
Torsdagar 14.00-17.00 utom 6 juni

Hackås bibliotek
Måndagar 14.00-17.00
Torsdagar 14.00-19.00 utom 6 juni

Ljungdalens skola
Tisdag 28 maj 17.00-19.00
Söndag 2 juni 10.00-14.00

Storsjö bygdegård
Söndag 26 maj 10.00-14.00
Söndag 9 juni 09.00-15.00

Klövsjö skola
Lördagar 10.00-15.00 utom 8 juni
Söndag 9 juni 09.00-15.00

Åsarnas bygdegård
Tisdag 4 juni 17.00-19.00

Gillhovs bygdegård
Söndag 9 juni 09.00-15.00

Kommunkontoret, Svenstavik
Lördag 8 juni 10.00-14.00
Söndag 9 juni 08.00-21.00

Hjälp med röstning i lokal

I vallokalerna och i lokalerna för förtidsröstning kan du få hjälp att göra i ordning din röst om du behöver det, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat.
Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Om du inte har någon du känner med dig kan du be någon av röstmottagarna i lokalen om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.
Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Rösta med bud eller genom ambulerande röstmottagning

Om du på grund av till exempel ålder, sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till en lokal för att rösta kan du rösta med hjälp av ett bud. Då krävs speciellt budröstningsmaterial som du kan hämta i en lokal för förtidsröstning, beställa från kommunen eller beställa från Valmyndigheten. Beställ budröstningsmaterialet i god tid innan valdagen.

Information om att rösta med bud finner du här Länk till annan webbplats.

Om du inte kan ta dig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning, och heller inte kan rösta med bud, kan kommunen komma hem till dig för att ta emot din röst på en tid och dag som vi tillsammans väljer. Kontakta Valnämnden om du vill ha mer information om det. Och var ute i god tid före valdagen om du behöver beställa ambulerande röstmottagning.

Kontakt - frågor - beställning Bergs kommun

Telefon: 0687-161 50 kl. 08.00-16.30 mellan 22 maj och 9 juni.
E-post: valnamnd@berg.se

Mer information

Mer information om det svenska valsystemet, rösträtt och mycket mer hittar du på Valmyndighetens webbsida.

Läs mer på Valmyndighetens sida val.se Länk till annan webbplats.