Utveckling och kvalitetsarbete

 • Program för ekologisk hållbarhet

  I juni 2023 aktualiserades kommunens miljöprogram, som siktar mot år 2040 och innehåller åtta målområden med tillhörande fokusområden.

 • Tillväxtprogram

  I september 2020 antogs kommunens nya tillväxtprogram, som siktar mot år 2040 och innehåller mål och planer för att stärka utvecklingen i kommunens sju olika geografiska områden, samt inom fyra olika teman.

 • Program för social hållbarhet

  I november 2023 aktualiserades kommunens program för social hållbarhet, som siktar mot år 2040 och innehåller nio målområden med tillhörande fokusområden.

 • Bygdernas utvecklingsplaner

  Under arbetet med tillväxtprogrammet har vi valt att jobba med att identifiera de olika kommundelarnas specifika styrkor och utvecklingsförutsättningar. Detta gjordes genom dialogarbete och strukturanalys.

 • Globala målen- Glokala Sverige

  Målstrukturen och utvecklingsprogrammen synliggör och kopplar ihop Bergs kommuns arbete med de globala målen på det lokala planet.

 • BRP+ Livskvalitet som utvecklingsmått

  Eftersom ekonomisk tillväxt är viktigt för samhällets utveckling så har BNP (bruttonationalprodukt), eller den mer lokala varianten BRP (bruttoregionalprodukt), länge varit en huvudindikator för att följa nationers och regioners utveckling. På senare tid har den breddade modellen BRP+ introducerats.

 • Aktuella projekt

  Bergs kommun är delaktig i många olika projekt. Ibland driver vi dem i egen regi men många gånger gör vi det i samarbete med andra aktörer. Här presenterar vi aktuella projekt som Bergs kommun på något sätt är inblandade i.

 • Avslutade projekt

  Här presenterar vi avslutade projekt som Bergs kommun på något sätt varit inblandade i.

 • Öppna data

  Länkad data och nyckeltal om kommunen från Kolada.