Hållbar utveckling i Oviksfjällen

fjällsjö omgiven av berg och sten.

Projektet ”Hållbar utveckling i Oviksfjällen – på gemensamma hållbara premisser” (HUO) handlar om att identifiera möjligheter för en hållbar utveckling av besöksnäringen i orten Gräftåvallen.

Besöksnäringen växer konstant i hela kommunen och närheten till Östersund gör Gräftåvallen till ett populärt besöksmål. Med fler besökare ökar risken för en högre belastning på området. Inte minst kan detta innebära utmaningar för renskötseln, som under perioder är mycket känslig för störningar.

För att få en hållbar utveckling i området behövs därför en samverkan mellan besöksnäring, rennäring och andra lokala aktörer. Arbetet kommer att kretsa kring frågor om hur en hållbar utveckling för området ska se ut, och hur denna utveckling kan nås. Under projektet ska en modell utvecklas, med former för hur samverkan mellan aktörer ska fungera över tid.

Projektet pågår från augusti 2020 till oktober 2022.

Klicka här för att ladda hem metodbeskrivningen

Vill du ha mer information om projektet?

Kontaktformulär

Har du tankar eller funderingar om projektet? Hör gärna av dig.
Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Dina kontaktuppgifter

Du kan även kontakta

  • Daniel Wolf-Watz, projektledare
    Telefon: 0687-16176
  • Anders Englund, tillväxtchef Bergs kommun
    Telefon: 0687-164 01
Logotyp Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Nyheter

Här kan du läsa nyheter om "Hållbar utveckling i Oviksfjällen"