Artikeln publicerades 22 oktober 2020

Projektet "Hållbar utveckling i Oviksfjällen" är uppstartat

Den 17 augusti startade projektet Hållbar utveckling i Oviksfjällen - på gemensamma hållbara premisser. Projektet pågår till oktober 2022.

Leder projektet gör Daniel Wolf-Watz. Daniel har tidigare forskat och undervisat kring friluftsliv, naturturism och hållbarhetsfrågor vid Mittuniversitetet, och arbetat vid Länsstyrelsen Jämtlands län med nationalparksprojektet Vålådalen-Sylarna-Helags. Vid sin sida har han en styrgrupp bestående av representanter från Tåssåsens sameby, lokal besöksnäring, Bergs kommun och länsstyrelsen.