Artikeln publicerades 18 januari 2021

Hållbar utveckling i Oviksfjällen inleder samarbete med lokala aktörer

Den lokala förankringen är en av utgångspunkterna för projektet Hållbar utveckling i Oviksfjällen – på gemensamma hållbara premisser. Från januari involveras aktörer knutna till området i projektarbetet.

Med syftet att utforma en gemensam plan för turismen i Gräftåvallen startar nu ett utvecklingsarbete tillsammans med aktörer som verkar i och kring området.

I arbetet deltar:

  • Tåssåsens sameby
  • Fjällgården
  • Ovikens snöskoterklubb
  • Gräftåvallens skidklubb
  • Gräftåvallens Lift & Stugby
  • Oviksfjällens Sport och Fritid
  • Oviken Airport
  • samt de tre samfällighetsföreningarna i Gräftåvallen.

Merparten av arbetet kommer att ske under 2021.