Artikeln publicerades 2 februari 2022

Projektet Hållbar utveckling i Oviksfjällen utvecklar metod för samverkan

Samverkan mellan aktörer är en central del av projektet Hållbar utveckling i Oviksfjällen. Utifrån projektets erfarenheter utvecklas nu en metod för samverkan som ska kunna användas på andra platser i fjällen.

Via samverkan med lokala aktörer vill projektet möjliggöra en utveckling av besöksnäringen i Gräftåvallen som inte påverkar renskötseln i Oviksfjällen negativt. Nu sammanställs projektets lärdomar och insikter i en generell metodbeskrivning som ska kunna användas motsvarande situationer i fjällvärlden.

Metodbeskrivningen är en av projektets leveranser och ska vara färdigställd vid projektets slut i augusti 2022.