Lokala utvecklingsplaner i Bergs kommun

Detta LEADER-projekt syftar till att stötta de sju bygderna i Bergs kommun på resan mot samsyn hur bygden ska utvecklas och hur samverkan med kommunen ska fungera.

Förutom strategiska utvecklingspunkter är social trygghet, fritidsutbud och utbildningsmöjligheter, samt hållbar samhällsplanering och klimatpåverkan ur ett lokalt perspektiv viktiga faktorer i arbetet.

Målet med projektet är att påbörja förverkligandet av de planer som i en lång process framarbetats i alla sju bygderna, samt planera för hur detta arbete ska implementeras i kommunens ordinarie verksamhet.

Aktuellt just nu

 • Hösten 2022, att samla in de idéer som människor i Bergs kommun tycker är viktiga och vill vara engagerad i att förverkliga. Detta sker genom att projektledare är tillgänglig på olika platser runt om i kommunen för dialog. Projektledaren kommer även på s.k. Homepartys som de som vill kan bjuda in till, samt är anträffbar via mobil och mejl.
 • Hösten 2022, att motivera och förklara processen från insamlingen av bygdernas idéer till vikten av att delta på kommunens dialogmöten ang. de lokala utvecklingsplanerna.
 • Under januari-februari 2023 genomföra dialogmöten mellan medborgare, politiker och tjänstemän för att prata och prioritera vilka strategiska punkter som ska vara för just den här bygden.
 • En kartinventeringen av upplevelser och aktiviteter i Bergs kommun gjordes på konenferensen Lokal utveckling i november 2023 och sammanställdes i början av 2024, sedan kartan nedan.
 • Under 2024 framarbetas handlingsplaner och samhällskontrakt i de sju bygderna.

 

Du kan även kontakta

 • Margaretha Lindbäck, projektledare
  Telefon: 0687-163 51
 • Fredrik Åström, utvecklingsstrateg Bergs kommun
  Telefon: 0687-164 02