Åsarnabygden

Bild över skidspår i Åsarna

Åsarna är ett område med ett antal relativt stora arbetsplatser, både privata och kommunala.

Närheten till Svenstavik ger Åsarna ett bra läge för pendling och nyttjande av service, men i ett större regionalt perspektiv är avstånden till större befolkningskoncentrationer stora. Viss pendling förekommer till och från Svenstavik samt till Östersund, men i övrigt är pendlingsrörelserna små.

Bakgrund: Mellan centralort och fjäll

Åsarna är ett område med ett antal relativt stora arbetsplatser, både privata som Åsarna Skicenter, och kommunala såsom Åsarna skola och boendet
Treklövern som har en samisk profil.

Närheten till Svenstavik ger Åsarna ett bra läge för pendling och framför allt för nyttjande av service men i ett större regionalt perspektiv är avstånden till större befolkningskoncentrationer stora. Viss pendling förekommer till och från Svenstavik samt Östersund, men i övrigt är pendlingsrörelserna små. E45 och närheten till Svenstavik ger området kring tätorten förhållandevis god tillgänglighet till grundläggande service, men tillgången till ett större utbud av arbetsplatser eller fritidsanläggningar är begränsat.

Området saknar starka besöksmål som exempelvis Klövsjö har i Destination Vemdalen och Storsjö i Ljungdalsfjällen. Däremot har området en omfattande genomfartstrafik som följd av läget vid E45, med stora säsongsvariationer.

Till områdets styrkor hör relativt hög tillgänglighet till viss service samt relativ närhet till Vemdalsområdet. Området har således viss karaktär av ”mellanläge” med relativt långa pendlingsavstånd till större orter utöver Svenstavik, men en större besöks-
destination inom 30-45 minuters bilresa innebär potential ur både attraktivitets- och sysselsättningssynpunkt, något som bland annat skapar underlag för entreprenörer.

Området har negativ befolknings- och sysselsättningsutveckling med hög omflyttning men utmärker sig som enda område i kommunen med ett kvinnoöverskott, även i familjebildande åldrar.

Livet i Åsarnabygden

Att Åsarna är i det närmaste synonymt med längdskidåkning och nära nog helig mark har nog inte undgått någon, och just skidåkningen och Åsarna IK är antagligen den allra viktigaste styrkan i bygden.

Klubben Åsarna IK är legendarisk i Skidsverige med flera stora internationella framgångar inom längdskidåkning, med en kulmen på 80- och 90-talet, då namnet Guldbyn föddes, men som kontinuerligt fortsätter fostra landslagsstjärnor än idag.
Skidåkningen bidrar även till att skapa en levande by genom evenemang som lockar besökare från hela Sverige, vilket gynnar hela kommunen.

Idag fostras framtidens stjärnor på Fjällgymnasiet med boende i Åsarna i direkt anslutning till fantastiska träningsmiljöer såväl sommar som vinter. Fjällgymnasiet och dess elever är en oerhört viktig del i Åsarnas fortsatta utveckling.

I dialogmötena beskrivs Åsarna som en bygd som ger möjlighet till en aktiv fritid och då inte bara skidåkning utan även växande möjligheter till löpning, cykling, vandring, fiske, jakt och skoteråkning.

Genomfarten på väg E45 är en annan styrka för bygden då den passeras dagligen av en extremt stor mängd trafikanter som gärna stannar till eftersom det blivit ett naturligt stopp på semestern.

Åsarna kan sammanfattningsvis beskrivas som en bygd för människor som söker natur- och fjällnära boende med bra kommunikationer och närhet till både Destination Vemdalen och Ljungdalsfjällen.

Prioritering: Ta vara på närheten till Svenstavik

Områdets utveckling under senare tid har varit något svår att tolka, både vad gäller befolkningsutveckling och sysselsättning.

Vi uppfattar dock att området har två huvudsakliga styrkor, dels närheten till centralorten Svenstavik och den relativt goda tillgängligheten till Destination Vemdalen, dels tillgången till potentiellt attraktiva boendemiljöer.

En ökad samordning av viss samhällsservice mellan Åsarna och Svenstavik bör vara möjlig.

Strategiska punkter för utveckling

  • Utveckla genomfarten för ökad attraktion och för att bättre ta tillvara på trafikflödet.
  • Stärk och bredda varumärket Åsarna IK, med riktning mot träningscentra.
  • Prioritera och stärk skidgymnasiet.
  • Arbeta aktivt med skideleverna under gymnasietiden för att skapa vilja och möjlighet att bo kvar.
  • Arbeta aktivt för ett utökat utbud av evenemang och tävlingar i området.
  • Komplettera gång- och cykelvägen mellan Åsarna och Svenstavik.
  • Utveckla kollektivtrafiken Åsarna - Svenstavik, samt mot Destination Vemdalen.

Karta över Åsarnabygden

Karta över Åsarnabygden