Storsjö-Ljungdalen

Bild över vyer i Storsjö-Ljungdalen och två personer som paddlar kanot

Storsjö-Ljungdalen är starkt präglat av långa avstånd. Området är glesbefolkat och byn Ljungdalen ligger mer än 90 minuter med bil från kommunens centralort.

Eftersom den närmaste tätorten är Funäsdalen i Härjedalens kommun så är vägen över Flatruet mycket viktig för området, med stor betydelse för turism, rennäring och boende.

Bakgrund: Naturnära och lokal gemenskap men långa avstånd

Storsjö-Ljungdalen är starkt präglat av långa avstånd. Området är mycket glesbefolkat och den största befolkningskoncentrationen, byn Ljungdalen, ligger mer än 90 minuter med bil från kommunens centralort och 45 minuter från närmsta tätort, Funäsdalen.

Vägen till Funäsdalen är mycket viktig för området, med stor betydelse för turism, rennäring och boende som är beroende av service och arbete i Härjedalen. Vägen är öppen året runt men stängd nattetid under vintern, och kan även stängas beroende på väder.

De demografiska förutsättningarna utmanar områdets långsiktiga utvecklingskraft, med hög andel äldre och stort kvinnounderskott bland ogifta 20-44-åringar. Förvärvsfrekvensen är dock hög tack vare högt egenföretagande, som delvis sysselsätts av efterfrågan på hantverkare och entreprenörer i Funäsdalen.

Naturmiljön är områdets stora styrka och genererar sysselsättning inom besöksnäringen och attraherar besökare. Fritidshusen är nästan tre gånger fler än invånarna, vilket gör Storsjö till det fritidshustätaste området i en av landets fritidshustätaste kommuner.

Den offentliga och kommersiella servicenivån är låg men området präglas av stort lokalt engagemang och entreprenörskap. Däremot finns det en generell avsaknad av mötesplatser och tillgången till bredband är lågt. Fibernätet är välutbyggt vilket innebär en potential för att öka den allmänna bredbandstillgången, vilket torde vara av stor strategisk betydelse för ett område av detta slag.

Livet i Storsjö och Ljungdalen

I den västligaste delen av kommunen, i Härjedalens landskap, ligger byarna Storsjö och Ljungdalen omgärdad av några av länets högsta fjälltoppar. Landskapet kan upplevas som äkta oexploaterad vildmark, men har brukats av samer sedan urminnes tider.

Naturen och fjällvärlden är områdets kanske allra tydligaste styrkor som skapar förutsättning för ett mycket aktivt friluftsliv och den för området mycket viktiga besöksnäringen. Helags är landmärket i fjällområdet och har utnämnts till en av världens bästa toppturer. Men det är inte bara topparna som utmärker området, även flora och fauna är unik och en återkommande fråga för naturskydd.

Turismen, som fortsatt bedöms ha stor utvecklingspotential, har varit en del av området sedan 1800-talet och är idag en bransch som direkt påverkar hela näringslivet i området. Det är även turismen och den stora mängden fritidshus som skapar grunden för det serviceutbud som finns här.

Två andra styrkor som återkommande nämns vid dialogmöten i området är lugnet och tryggheten. Området upplevs som en plats långt från övriga samhällets stress, där man bara kan vara. Det är vanligt att man lever gott och länge i området och andelen 100-åringar är långt över riksvärdet, vilket vittnar om möjligheterna att uppleva hög livskvalitet i området.

Med liten befolkning skapas även förutsättningar att vara en del av ett sammanhang där alla räknas och är viktiga, och möjligheterna att umgås över
generationsgränserna är höga i området.

Prioritering: Hantera de stora avstånden

Området präglas av en vikande befolkningsutveckling och en svår demografi.

Området kännetecknas också av stora avstånd till kommuncentrum och till andra större orter.

Området utmärks samtidigt av ett stort egenföretagande och vad som förefaller vara ett stort engagemang i det lokala föreningslivet.

Strategiska punkter för utveckling

  • Säkerställ och utveckla kopplingen till Funäsdalen för utbyte inom arbetsmarknad, näringsliv och service.
  • Verka för att stärka och utveckla funktionaliteten på väg 531.
  • Utveckla området avseende friluftsliv och tillhörande turism med fokus på att skapa investeringar i området.
  • Arbeta strategiskt med att skapa inflyttning från fritidshusägare.
  • Bibehåll upplevelsen av trygghet med särskilt fokus på tillgång till sjukvård.
  • Stärk det sociala utbudet i bygden.
  • Ha ett öppet förhållningssätt till att låta lokala krafter ta ansvar både för privat och offentlig service, helt eller delvis. Stötta de lokala krafter som vill och kan ta ansvar.

Karta över Storsjö-Ljungdalen

Karta över Storsjö-Ljungdalen