Tillväxtprogram

I september 2020 antogs kommunens nya tillväxtprogram, som siktar mot år 2040 och innehåller mål och planer för att stärka utvecklingen i kommunens sju olika geografiska områden, samt inom fyra olika teman.

Programmet syftar till att stärka de ekonomiska och infrastrukturella förutsättningarna i den geografiska kommunen, och utgör ett av tre ben i kommunens bredare utvecklingsarbete för ökad livskvalitet och hållbarhet i kommunen, där folkhälsoprogram och miljöprogram utgör de två andra benen.

Ladda hem hela Tillväxtprogrammet Pdf, 18.3 MB.

Fyra tematiska målområden

Det andra benet som Tillväxtprogram 2040 vilar på är de tematiska målområden som bedömts vara särskilt viktiga att fokusera på under de kommande 20 åren för att nå tillväxt och utveckling.

Utvecklingsplaner för de sju bygderna

Tillväxtprogrammets hjärta är de individuella utvecklingsplanerna för var och en av kommunens sju olika geografiska områden eller bygder. Vår kommun är geografiskt mycket stor, och förutsättningarna ser olika ut i olika delar av kommunen. Det har vi velat ta fasta på, och Tillväxtprogram 2040 innehåller därför sju individuella utvecklingsplaner för de sju bygderna inom kommunen.