Artikeln publicerades 28 juni 2024

Nya riktvärden för PFAS och giftiga ämnen i dricksvatten från egna brunnar

Livsmedelsverket inför nya riktvärden för PFAS samt arsenik, bly och kadmium i dricksvatten från egna brunnar. Från och med 1 juli 2024 gäller ett nytt riktvärde för fyra vanliga PFAS-ämnen i dricksvatten från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk.

Det nya värdet är satt till 4 nanogram per liter.

I Sverige förlitar sig omkring två miljoner människor helt eller delvis på dricksvatten från egna brunnar. Det är brunnsägarnas ansvar att säkerställa vattenkvaliteten, och Livsmedelsverkets riktvärden är till för att hjälpa dig att bedöma ditt vatten. Riktvärdena är vägledande och inte juridiskt bindande, till skillnad från gränsvärden för kommunalt dricksvatten.

Mer information om hittar du på Livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

PFAS är ett samlingsnamn för ämnen som bland annat använts i brandsläckningsskum och inom industrin. Exempel på områden där höga halter PFAS har uppmätts är brandövningsplatser och brandstationer. Läs även mer om PFAS hos Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss om du har frågor

Se kontaktuppgifter på sidan Kontakta miljö- och byggavdelningen.