Artikeln publicerades 1 juli 2024

Ny e-tjänst för kommunala föreningsbidrag

Måndag 1 juli byter vi system för att ansöka om föreningsbidrag och ansökningar kommer fortsättningsvis att göras via kommunens ordinarie e-tjänster.

Nuvarande ansökningssystem i E-serve kommer att fasas ut under hösten och era konton hos dem kommer inte längre finnas kvar hos oss. Mer information om hur ni går tillväga och länk till e-tjänsten hittar ni på vår hemsida: Kommunala föreningsbidrag - Bergs kommun

Trevlig sommar!