Artikeln publicerades 8 december 2022

Höjd habiliteringsersättning i Bergs kommun

Vård- och socialnämnden i Bergs kommun har beslutat att mer än fördubbla ersättningen till deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service) från och med 2023.

– I år finns förutsättningar för att höja ersättningen eftersom verksamheten har gjort ett strålande arbete. Det är alltid glädjande när en del av resultatet kan gå direkt tillbaka till våra deltagare inom daglig verksamhet, säger nämndens ordförande Karin Sundin(s), och fortsätter:
– Vi har släpat efter men kommer nu att ligga i linje med ersättningen i andra kommuner i länet och det känns naturligtvis bra.

Ersättningen höjs från 24 till 60 kronor per dag för heldagsnärvaro. Närvaro halvdag ersätts med 40 kronor per dag. Snittersättningen i länet är 53 kronor per dag.

– Inom LSS-verksamheten har detta varit en angelägen fråga en längre tid för deltagare inom daglig verksamhet, säger Mats Danielsson som är avdelningschef för LSS-verksamheten. Det känns oerhört glädjande att våra politiker prioriterat detta inför 2023.

Om habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person kan få för att delta i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS). Deltagare ersätts utifrån antal närvarodagar, och det är kommunen som betalar ut ersättningen.

Det finns ingen lagstadgad rätt till habiliteringsersättning. Ersättningen ses som ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten och utföra serviceuppgifter som gagnar hela kommunen.