Artikeln publicerades 19 december 2022

Antalet invånare i Berg fortsätter öka

Folkmängden i Bergs kommun fortsätter att växa. 1 november i år bor 7154 personer i kommunen, vid samma tid i fjol var invånarantalet 7119.

- Det handlar både om att fler väljer att bo kvar och fler väljer att flytta hit, säger kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard, och fortsätter:
- Det är så glädjande och så viktigt att vi blir fler för att kunna behålla och utveckla välfärden och kommunens service, särskilt nu i ekonomiskt tuffa tider, men även för vårt näringsliv som får fler kunder och bättre möjlighet att rekrytera.

Den 1 november är ett viktigt datum för kommuner och regioner när det gäller invånarantal. Det är nämligen folkbokföringsadressen det datumet som styr i vilken kommun invånarna betalar kommunalskatt det kommande året.

Berg har de senaste åren sett en sakta men säkert ökande folkmängd. Just den lugna men stadiga ökningstakten passar kommunen bra.

- Även om vår ambition är att växa mer så finns en risk för att välfärden och den kommunala servicen får svårt att hinna med om vi får en alltför plötslig och snabb ökning, säger kommundirektör Ralf Westlund. Med en stadig men lugnare ökningstakt hinner våra verksamheter öka på ett kvalitetsmässigt hållbart sätt.

- Vi har en fantastisk miljö, en trygg vardag och frisk luft som en riktigt bra grund, men det är människorna som gör det, avslutar Therese Kärngard. Utan våra välkomnande invånare, våra professionella medarbetare, vårt dynamiska näringsliv och vårt aktiva föreningsliv skulle vi inte klara detta.