Artikeln publicerades 4 januari 2023

Husku ska hjälpa unga till arbete

Bergs kommun får närmare 4,2 miljoner kronor från Svenska ESF-rådet för det 3-åriga ungdomsprojektet Husku.

Syftet med projektet Husku är att minska andelen unga som hamnar i långtidsarbetslöshet. Fokus kommer att ligga på ungdomar 16–24 år som saknar gymnasieutbildning, är utrikesfödda eller har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsvariationer.

– Ungdomar bland dessa grupper kan ha svårare att komma in på arbetsmarknaden och löper därför större risk att hamna i långtidsarbetslöshet och utanförskap, säger Peter Bergman som är chef för arbetsmarknadsenheten. Förebyggande arbete här kan göra så mycket framför allt för individen men även för övriga samhället.

Arbetet beräknas starta i samband med att projektmedlen är tillgängliga, vilket sker under våren 2023.