Artikeln publicerades 16 januari 2023

Bergs kommun fortsätter växa

Nu har de första siffrorna kommit för invånare i länets kommuner per sista december, och Berg fortsätter att växa. 7199 är den preliminära siffran från systemet Procapita, den slutkorrigerade kommer från SCB i februari.

- Det är alltid lika glädjande att få svart på vitt att vår kommun är en så bra kommun som jag tycker att den är och att de satsningar vi gör för att fler ska upptäcka det verkar ge resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard(s).

Bergs kommun är en bra kommun att bo, verka och leva i. Det visar ett flertal undersökningar kopplat till medborgares nöjdhet, tillväxt och näringslivsutveckling.
– Men alla dessa undersökningar skulle inte vara mycket värda om vi inte blir fler, säger Therese Kärngard. Vi behöver fortsätta öka vårt invånarantal för att kunna fortsätta utveckla vår kommun och vår välfärd.

Ett av de politiskt prioriterade målen för 2023 är just att öka invånarantalet.
– Det är ett mål som alla kommunens verksamheter har att jobba vidare med, säger kommundirektör Ralf Westlund. Det krävs insatser kopplat till många områden för att fortsätta vara en totalt sett attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Det är också ett mål som är förhållandevis enkelt och tydligt att följa upp.

Therese Kärngard påpekar att det är lätt att fokus hamnar på inflyttning i samband med ökat invånarantal, men det är precis lika viktigt att fortsätta satsa på goda förutsättningar att stanna kvar för de som redan bor här.

– Vår kommun är och ska fortsätta vara en riktigt bra plats att bo och verka i, vi har plats för fler och vi fortsätter skapa förutsättningar för att fler ska kunna bygga sitt hem här tillsammans med oss som redan valt Bergs kommun, avslutar Therese Kärngard.