Artikeln publicerades 16 januari 2023

Kommunala föreningsbidrag 2023

Vi håller just nu på att uppdatera systemet för att söka kommunala föreningsbidrag, och formulären för ansökan är därför försenade. Vi räknar med att lägga upp dem på e-tjänsten i slutet av januari. Sista ansökningsdag för de flesta bidragen är 28 februari.

Under tiden ni väntar på att kunna söka är det bra om ni går in på ert föreningskonto och uppdaterar inaktuella uppgifter samt ser över så att det finns ett konto registrerat dit pengarna ska betalas ut. Ni behöver även se över så att rätt administratörer har tillgång till kontot, och ni kan lägga upp flera administratörer för föreningen. Hur ni gör det kan ni läsa mer om här på sidan Kommunala föreningsbidrag

Ni behöver även ladda upp årsmöteshandlingarna från senaste årsmötet (dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll). Scanna alla handlingar som en fil och döp den till ”Årsmöteshandlingar 202…”. Filen laddar ni upp på föreningens konto under ”Min profil”. Mer information om de grundläggande bidragsreglerna finns på vår hemsida Grundläggande regler för sökande.