Artikeln publicerades 23 januari 2023

Vilken kommun vi lever i!

Så är det då nytt år, ny mandatperiod, nya möjligheter och några utmaningar. I helgen har vi fått njuta av ett fantastiskt vinterväder – det är bara en av många anledningar till att vi trivs här i Bergs kommun.

Vi kan väl börja med ny webbsida, i dag är första dagen den nya sidan ligger ute. Den gamla sidan hade tjänat oss troget i många år, men klarade inte längre nya lagkrav. Det var framför allt tillgängligheten till exempel för talsyntes och andra tekniska hjälpmedel som vi inte kunde leva upp till. Men nu gör vi det.

Vi växer

Glädjande är att vi växer. Tillväxten ökar i kommunen, och det gör även invånarantalet. Fler vill bo kvar och fler väljer att flytta hit. Det känns som en bra kvittens på att vi gör rätt saker tillsammans både för att skapa förutsättningar för att bo kvar här och för att vara en attraktiv kommun att flytta till.

Ekonomiska utmaningar

Mer utmanande är de ekonomiska förutsättningarna – både för enskilda, företag, föreningar och myndigheter. Kriget har, ibland direkt och ibland indirekt, lett till högre räntor, högre elkostnader, dyrare mat… Kort sagt en kraftig inflation. Det har skapat en situation som är oerhört tuff både för enskilda invånare och för företag.

Kommunen som organisation står stadigt och har kontroll på utgifterna tack vare en sund långsiktig planering, men naturligtvis blir det tufft även för oss om detta håller i sig länge.

Vårens dialogmöten

Jag ser mycket fram emot årets dialogmöten i våra lokalsamhällen, med start i Storsjö Ljungdalen den 24 januari. Det här är viktiga mötesplatser för oss alla! Vi kan både ge och få information till varandra, och därmed skapa förutsättningar att jobba för samma mål. Tillsammans kommer vi längre – det finns det många goda exempel på.

Medborgarundersökningen

Jag fick nyligen ta del av medborgarundersökningen, och även i den finns godbitar:

  • Mycket höga betyg jämfört med riket för trygghet, bemötande, inflytande, information och förtroende. Våra kärnverksamheter har också höga värden.
  • 95% positiva svar på ”Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?”.
  • 69% positiva svar på ”Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?”.
  • 96% positiva svar på ”Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?” (21 procentenheter högre än riket och 5 procentenheter högre än fjolåret).

Det här är värt att fortsätta bygga på, eller hur? Mer om Medborgarundersökningen kommer.

Vi ses!

Jag ser fram emot 2023 och hoppas att vi ses! Det är vi tillsammans som gör Bergs kommun till vad det är. Vi som bor här, arbetar här, driver föreningsliv och företag. Vi som hejar glatt på varandra, nya som gamla ansikten och bryr oss om varandra och vår omgivning.

Ett bra tillfälle att träffas på är kommunens dialogmöten som börjar i morgon tisdag 24 jan i Ljungdalen. På berg.se ser ni när och var vi ses under januari och februari.

Therese Kärngard
Kommunstyrelsens ordförande