Artikeln publicerades 7 februari 2023

Berg fortsätter klättra i Villaägarnas ranking

Diagram med de tio bäst placerade småhuskommunerna i landet. Berg är placerad på sjätte plats.

Villaägarnas ranking Sveriges bästa småhuskommun visar att de satsningar som görs i Bergs kommun är helt rätt. Kommunen har klättrat ytterligare 29 placeringar - från plats 35 i landet år 2021 till plats 6 år 2022.

– Vi satsar på flera olika boendeformer, och vi ser en stor efterfrågan på de satsningar vi gör, men vi är en utpräglad småhuskommun, säger kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard. Vi håller på att ta fram ett helt nytt bostadsområde i Backstabränna, och vi avstyckar tomter i Myre, Oviken. Vi har också drivit ett framgångsrikt projekt för att frigöra tomtmark i samarbete med markägare i kommunen.

Therese påpekar att kommunen fortfarande har fokus på att skapa fler bra boendemöjligheter, men att det också utifrån det rådande ekonomiska läget kan ta lite längre tid

Mätningen innehåller tolv olika parametrar, bland annat antal småhus och i vilken utsträckning det byggs nya, försäljningsvärde i förhållande till kostnad för att bygga, befolkningstillväxt, boendekostnader och trygghet kopplat till villainbrott.