Artikeln publicerades 7 februari 2023

Kommunens officiella firande av samefolkets dag

Bilden föreställer tre samiska flaggor som vajar i vinden.

Tre flaggor vajade högtidligt över torget när firandet av samefolkets dag inleddes på torget i Svenstavik den 6 februari.

Therese Kärngard, Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Saemien raerie/Samiska rådet, var först ut som talare, följd av Jeanette Kråik, samisk koordinator.

Därefter var det utdelning av det samiska priset för 2022. Johhny Nystedt premierades för sitt engagemang där han i sitt arbete på Fjällgymnasiets café uppmärksammar, synliggör och sprider kunskap om samisk kultur och språk.

Efter firandet på torget blev det fackeltåg till biblioteket, där firandet fortsatte med tårta följt av filmvisningar. Ett porträtt av Elsa Laula Renberg - kvinnan som samlade Sápmi, samt den prisbelönta filmen Historjá stygn för Sapmi.

Biblioteket visade också upp och berättade om sin samiska litteratur.

Therese Kärngard:

Buerie båeteme gaajk donesh / Välkommen allihopa!

Mo nomme Therese Kärngard jïh manne Bïerjen tjïelten åvtehke tjïelte-ståvroe jïh saemien raerien åvtehke / Jag heter Therese Kärngard och är kommunstyrelsens ordförande och ordförande i samiska rådet i Bergs kommun.

I dag den 6 februari är det samefolkets dag. Det är en viktig dag!

Vi firar och högtidlighåller minnet av det första samiska landsmötet som hölls i/Tråante/Trondheim den 6 februari 1917. Där samer för första gången samlades över nationsgränserna för att diskutera gemensamma frågor. En av initiativtagarna till det här mötet var Elsa Laula Renberg (1877-1931). Hon var sydsame och född i en renskötarfamilj i Tärnaby.

Året därpå 1918 hölls landsmötet i Staare/Östersund. De frågor som lyftes är till stor del på agendan fortfarande.

Bergs kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Berg ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Jag är glad och stolt att vi ingår i det samiska förvaltningsområdet och att Bïerjen tjïelte/Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun. Vi har ett viktigt uppdrag. Det betyder i grunden att vi uppfyller mänskliga rättigheter och på så vis fortsätter det arbete som påbörjades på det första landsmötet 1917. Det känns bra!

Den samiska flaggan vajar idag över hela Saepmie. Och den vajar också här så fint, lite varstans hos oss i Bïerjen tjïelte / Bergs kommun.

Jeanette Kråik:

Mo nomme JK jïh manne saemien iktedäjja Bïerjen tïeltesne / Jag heter JK och är samisk koordinator i Bergs kommun.

Saemie åålmegebiejjie / Samefolkets dag firades för första gången 1993 samtidigt med det officiella öppnandet av FN:s internationella urfolksår

Färgerna i flaggan kommer från den samiska dräkten. Den är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge.

Rött - Elden står för värme och kärlek

Grönt - Växter,natur och landet Saepmie, som är livsavgörande för samernas överlevnad

Gult - Solen, som står för långsiktigt liv

Blått - Vattnet, som är ett livselixir

Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Den knyter ihop de fyra naturelementen.