Artikeln publicerades 22 februari 2023

Trivsel och trygghet på topp i Bergs kommun

Bild av ett barn och en kvinna som matar en ko.

Senaste upplagan av medborgarundersökningen visar på strålande siffror för Bergs Kommun. Invånarna trivs, upplever kommunen som trygg, upplever att de har möjlighet att påverka och är överlag nöjda med livet.

På mer än hälften av frågorna får Berg högre betyg än riket i genomsnitt, och även betyget jämfört med fjolåret är högre.

Högs betyg, mycket högre än riket i genomsnitt, har vi när det gäller trygghet, bemötande, inflytande, information, jämlikhet, integration och förtroende. Exempelvis ger 95 procent positiva svar på ”Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?”, 96 procent ger positiva svar på ”Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?” och 69 procent lämnar positiva svar på ”Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?”. Även våra kärnverksamheter får högt betyg.

Även kommunen som myndighet får klart högre betyg än riket. Nästan dubbelt så hög andel svarar positivt på ”Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (t.ex. medborgardialoger, samråd)” och nästan dubbelt så hög andel svarar positivt på ”Upplever du att kommunens politiker är lyhörda till invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter?”.

De frågor som Berg fick sämre resultat inom är resor och kommunikationer (framför allt kollektivtrafik), kultur- och nöjesutbud samt lokala arbets- och utbildningsmöjligheter. När det gäller kollektivtrafik och nöjesutbud har vi svårt att hävda oss mot större städer, men det betyder inte att vi inte ska jobba på att förbättra oss även där.

Vi ställde också några egna frågor, som därför ännu inte går att jämföra med riket eller fjolåret. Där blev resultatet bland annat att 94 procent är nöjda med sitt boende och att 90 procent är nöjda med sitt liv överlag.