Artikeln publicerades 4 april 2023

Richard Grubb lämnar sina chefs- och VD-uppdrag

Richard Grubb kliver av sina nuvarande uppdrag som avdelningschef för Bergfast och VD för Bergs hyreshus från och med den 4 april. Richard kommer att arbeta kvar i organisationen, med specifika uppdrag, fram till juni 2024 då han går i pension. 

- Richard och jag har gemensamt kommit fram till att det är rätt tid att kliva av chefs- och VD-tjänsten nu, säger kommundirektör Ralf Westlund. Både Bergfast och Bergs hyreshus har nya utmaningar att möta och det medför att det är rätt tid att även få en ny ledning på plats som kan jobba långsiktigt med de förändringar som kommer att behövas.

Richard har bidragit med mycket positivt sedan han tillträdde. Bolagets ekonomi är klart förbättrad och han har även byggt en helt ny organisation för Bergfast, genom bland annat rekrytering av viktiga nyckelpersoner och chefer.

- Detta är en lösning som fungerar både för Richard och för kommunen. Vi har tid på oss att rekrytera samtidigt som Richard finns kvar med all sin kompetens, säger Ralf Westlund, och fortsätter:
- Jag kommer att återkomma med vilka uppdrag Richard kommer att hålla i det närmaste året så fort pågående diskussioner och planering är klara.

Under rekryteringen kommer Cilla Gauffin, chef för Miljö- och byggavdelningen, att gå in som tf avdelningschef för Bergfast och tf VD för Bergs hyreshus. Byggchef Annika Renman fungerar under samma period som tf avdelningschef för Miljö- och byggavdelningen.