Artikeln publicerades 10 maj 2023

Extra driftstöd till föreningar med egna anläggningar

gammal voltmätare

Nu kan du söka ett extra driftstöd för att täcka en del av de ökade elkostnaderna under perioden november 2022 till och med april 2023. Alla kommunalt bidragsberättigade föreningar i Bergs kommun som har egen anläggning och som har en direkt elkostnad som är avgörande för föreningens verksamhet kan söka bidraget.

Fakta om driftstödet

  • Föreningarna kan söka för mellanskillnaden i elkostnad mellan november 2022 till och med april 2023 och samma period år 2021/2022.
  • En förening kan få upp till hela mellanskillnaden i elkostnad i bidrag.
  • Föreningar som har haft aktiviteter under verksamhetsåret 2022 prioriteras. Aktiviteterna redovisas med aktivitet/datum.
  • Bidraget är tillfälligt och går att söka till och med 30 juni 2023
  • Bidraget söks i vår e-tjänst i e-serve

Mer information om stödet och gällande villkor hittar du på vår sida om kommunala föreningsbidrag. Klicka på fliken "Extra driftstöd till föreningar med egna anläggningar"