Artikeln publicerades 24 maj 2023

Fortsatt stark utveckling för Bergs kommuns företagsklimat

dekorationsbild

När organisationen Svenskt Näringsliv under tisdagen presenterade sin årliga undersökning av företagsklimatet stod det klart att Bergs kommun rankas som bästa kommun i länet att driva företag – för sjätte året i rad.

Företagartraditionen i Bergs kommun står sig fortfarande stark, och så även utvecklingen av kommunens företagsklimat. Årets enkätundersökning visar en markant förbättring av kommunens sammanfattande omdöme, samtidigt som undersökningen visar en förbättring inom totalt nio av 15 områden (2022 skedde en förbättring inom fyra områden).

-Ett starkt företagsklimat är en viktig förutsättning för en positiv utveckling av kommunen, och med nära 1300 företagare är det viktigt att vi är bra på det här. Att det sammanfattade omdömet från företagare har förbättrats är en viktig fingervisning att vi är på rätt väg. Nu fortsätter vi framåt! Säger Therese Kärngard, Kommunstyrelsens ordförande.

För Bergs kommun är undersökningen är ett viktigt verktyg för att mäta hur företagsklimatet upplevts under det gånga året. Undersökningen ger också en tydlig indikation kring vilka områden kommunen behöver arbeta med för att förbättra företagsklimatet i framtiden. Några områden som visat på en betydande förbättring sedan 2022 är bland annat attityden till företagande, service och bemötande samt kommunens upphandling, vilket alla är områden där Berg sticker ut i jämförelse med övriga länet.

-För att Bergs kommun ska vara en riktigt bra kommun att driva företag i är det viktigt att vi som myndighet erbjuder en god service gentemot våra företagare. Kommunens upphandlingar, attityder till företagande samt service och bemötande är områden vi lagt extra fokus på under året och utifrån det senaste resultatet kan vi verkligen se att insatserna har gjort skillnad, säger Anders Englund, tillväxtchef Bergs kommun.

Hela undersökningen kan läsas på Svenskt Näringslivs webbplats foretagsklimat.se, där man också kan jämföra resultaten bland annat med andra kommuner, länsvis och på nationell nivå.

Rankingen av företagsklimatet släpps den 20 september 2023.

Läs undersökningenÖppnas i nytt fönster.