Artikeln publicerades 25 maj 2023

Miljögifter i fisk - kostråd

Dekorationsbild föreställande en måltid tillagad med öring.

Länsstyrelsen har konstaterat förhöjda halter av miljögifter i delar av Storsjöns fiskbestånd. Nivåerna ligger strax under eller på gränsvärdena, men nya tillfälliga kostråd är ändå beslutade.

Kostråden omfattar abborre, gädda, sik och harr i Östersunds kommun samt öring och kanadaröding i Östersund, Krokom, Berg och Åre. Öringen och kanadarödingen rör sig över hela Storsjön och vandrar inom närliggande delar av Indalsälven. Därför är detta område stort.

Det rör sig framför allt om PFAS, dioxiner och PCB – men till viss del även kvicksilver. Det här är kända miljögifter som finns i olika omfattning i hela Sverige. Förhöjda halter av PFAS i abborre och gädda har konstaterats vid Frösön redan tidigare. Det är därför fler arter och områden har undersökts.

Det som är nytt är att PFAS även finns i förhöjda halter i sik och till viss del i harr vid Frösön och Östersunds tätort. Det är även nytt att öring och kanadaröding har förhöjda halter av dioxin, PCB och till viss del kvicksilver.

Det är ingen fara att bada i vattnet eller att dricka vatten direkt ur aktuell sjö eller vattendrag. Halterna av dioxin och PCB i öring och kanadaröding är i nivå med halter av dioxin och PCB i vildlax och öring i bland annat Östersjön. För PFAS, som främst hittats i fisk kring Frösön och Östersund, är det bara risk om man dricker vatten med höga halter under en längre tid.

Mer information om de nya kostråden finns via denna länk