Artikeln publicerades 30 maj 2023

 Bergs kommun undersöker intresset för utveckling av bostäder och förskola i Kårgärde

stenar och en båt i förgrunden samt en stor bro i bakgrunden.

Stor efterfrågan på bostäder gör att Bergs kommun nu undersöker möjligheterna att utveckla ett nytt bostadsområde strax utanför Hackås. Ett brev har skickats ut till fastighetsägare i Kårgärde och de har fram till 7 juni 2023 att besvara enkäten.

Bergs kommun fortsätter att växa och så även behovet av fler bostäder. Många efterfrågar bostäder med ett bekvämt pendlingsavstånd till arbetsmarknaden i Östersund, vilket gör att Bergs kommun nu väljer att undersöka möjligheterna att utveckla bostäder och förskola i Kårgärde.

Bergs kommun äger ingen mark i området och vänder sig därför till fastighetsägare i området;

-Vi har skickat ut ett brev till fastighetsägare i området norr om Sannsundbron för att fånga upp deras åsikter om en eventuell utveckling av området. Om tillräckligt många är intresserade så vill man skapa en detaljplan för bostäder och förskola i området, men just nu så sonderar vi bara intresset, därifrån tas nästa steg! säger Jone Johnsson, bostadsutvecklare Bergs kommun.

Fastighetsägarna har möjlighet att besvara enkäten fram till 7 juni 2023.

Kontakt

Jone Johnsson, bostadsutvecklare
jone.johnsson@berg.se
0687-162 30