Artikeln publicerades 8 juni 2023

 Välbefinnande i fokus när Bergs kommun arrangerar mässa och hälsovecka

grafisk illustration med texten Bergslivsmässan - det stora hälsoäventyret. 30 september 2023

Rörelseglädje och välbefinnande är något som ger kraft i vardagen och skapar förutsättningar för ett sunt liv, men för många kan det vara svårt att hitta inspiration och motivation för att komma igång.
Som en del av platsvarumärket Bergsliv bjuder därför Bergs kommun in till Hälsoveckan och Bergslivsmässan – det stora hälsoäventyret i september 2023 för att visa på omfattningen av allt hälsofrämjande som finns i kommunen.

Rörelse och friluftsliv har alltid varit en självklar del av kommunens identitet, men under pandemin gick mycket av den organiserade verksamheten i vila – aktiviteter och evenemang ställdes in och både den psykiska och fysiska hälsan fick sig en törn. Särskilt föreningslivet är ett viktigt kitt för att kunna erbjuda sociala sammanhang och välbefinnande för kommunens medborgare.

För att vända den trenden och göra avstamp från pandemin bjuder Bergs kommun nu in till Bergslivsmässan – Det Stora Hälsoäventyret samt en Hälsovecka över hela kommunen.

- I Bergs kommun har vi ett starkt föreningsliv och flertalet företag som är verksamma inom hälsa och välbefinnande. Med Bergslivsmässan och hälsoveckan vill vi samla alla dessa aktörer för att visa på bredden av hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds i kommunen. Förhoppningen är att det ska ge en skjuts både för företag och föreningar samt inspirera våra medborgare att göra hälsosamma val, säger Kajsa Kårwik, folkhälsosamordnare Bergs kommun.

Mässan syftar till att skapa en mötesplats för bergsbor, företag och föreningar som är intresserade av hälsa och välbefinnande. Med Bergslivsmässan och hälsoveckan vill Bergs kommun kunna inspirera medborgarna att göra kloka val för den egna hälsan. Samtidigt hoppas kommunen att satsningen ska stärka bilden av Berg som en attraktiv plats att bo och verka på genom att lyfta och synliggöra utbudet av möjligheter till en aktiv fritid inom området fysisk aktivitet och välbefinnande.

- Tillgången till en aktiv och attraktiv fritid är viktigt för att medborgarna ska få en positiv bild av kommunen som plats att leva och bo på. Tillika är tillgången till en aktiv och meningsfull fritid en grundläggande förutsättning för våra medborgares fysiska och psykiska hälsa, säger Elin Pettersson, enhetschef område Attraktion och Livsmiljö

En hälsosatsning förankrad i kommunens utvecklingsprogram

De senaste åren har Bergs kommun tagit fram tre olika utvecklingsprogram som alla syftar till kommunens arbete för ökad livskvalitet och hållbarhet. Bergslivsmässan tar avstamp från dessa och lägger extra fokus på målområdena attraktion och livsmiljö, levnadsvanor, samt hållbar resursanvändning. Och det var i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna som initiativet till satsningen togs.

- Initiativet till hälsoveckan och Bergslivsmässan kommer både från privata hälsoaktörer och kommunen. Upprinnelsen var när ett antal deltagare kom på projektet Lokala utvecklingsplaners öppna möte för hälsoaktörer i Oviken i mitten av november 2022. Det som spontant kom fram på det första mötet var just att de ville arrangera en hälsomässa. Parallellt funderade kommunens folkhälsosamordnare över om det inte vore dags att göra någon större aktivitet kring folkhälsa i Bergs kommun. När jag senare kopplade ihop gruppen med hälsoaktörer och folkhälsosamordnaren påbörjades samarbetet med att skapa något riktigt bra och spännande tillsammans, säger Margaretha Lindbäck, projektledare Lokala utvecklingsplaner

Fakta om Bergslivsmässan

Bergslivsmässan arrangeras den 30 september 2023 vid Svenstahallen i Svenstavik.

Mässan kommer att erbjuda ett myller av hälsoinspiration, möjlighet att njuta av lokal mat, yogaklasser, träningspass, dans, behandlingar, musik och uppträdanden, föreningsinformation, mathantverk, odling, föreläsningar, prova-på-aktiviteter, försäljning av hälsoprodukter och hantverk, hoppborgar för barnen, tävlingar och mycket mer!

Kontakt:

Kajsa Kårwik, folkhälsosamordnare
kajsa.karwik@berg.se
0687-161 46

Fakta om hälsoveckan

Hälsoveckan arrangeras 23-29 september 2023 runt om i hela Bergs kommun.

Hälsoveckan kommer att synliggöra lokala initiativ inom rörelseglädje och välbefinnande. Företag, föreningar, skolor och arbetsplatser välkomnas att vara med och skapa olika hälsoaktiviteter. Hälsoveckan avslutas med Bergslivsmässan – Det Stora Hälsoäventyret.

Kontakt:

Margaretha Lindbäck, projektledare lokala utvecklingsplaner
margaretha.lindback@berg.se
0687-163 51