Saknar ditt byggärende ett slutbesked?

Ett rött hus med en trappa och en altan

Du som har ett startbesked eller ett bygglov från 2018 eller tidigare men som saknar slutbesked kan komma att få ett besök av oss på Miljö- och byggavdelningen i sommar.

Du behöver ett slutbesked för att få börja använda en bygglovs- eller anmälningspliktig byggnad, tillbyggnad eller installation. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked, eller ett skriftligt beslut som säger att du får använda byggnationen. Använder du ändå byggnationen kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Skicka in dina handlingar

Har du ett äldre byggärende som saknar slutbesked och där tiden har gått ut, skicka in dina handlingar till oss. I ditt startbesked eller bygglov står det vilka handlingar du behöver skicka in för att få ett slutbesked.

Skriv arkivprojekt, fastighetsnummer och ärendenummer i ärenderaden eller på ett kuvert:
Mejla handlingarna till mob@berg.se

eller skicka handlingarna till:
Bergs och Härjedalens miljö- och byggavdelning
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Frågor och funderingar

Ring oss på kundservice, telefon 0687–165 00 eller mejla mob@berg.se