Artikeln publicerades 21 juni 2023

Enklare beslutsfattande för vissa hemtjänstinsatser

Bild av äldre person i rullstol som samtalar med en anställd från Bergs kommun.

Foto: Sandra Lee Pettersson

Vård- och socialnämnden har beslutat att införa förenklad biståndshandläggning för vissa hemtjänstinsatser.

Förenklad biståndshandläggning har varit en möjlighet sedan 2018, då en ny bestämmelse trädde i kraft om förenklat beslutsfattande kring hemtjänst för äldre. Det innebär att socialnämnden kan erbjuda vissa hemtjänstinsatser till äldre personer utan behovsprövning innan.

– Syftet är att göra det enklare för våra äldre inom äldreomsorgen att på ett mer självständigt sätt kunna ansöka om och beviljas stöd, säger vård- och socialnämndens ordförande Karin Sundin, och fortsätter:
– Det ökar i sin tur våra äldres självbestämmande och delaktighet, genom att de ges större möjlighet att välja mellan de insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras.

Samtidigt gör en förenklad handläggning det möjligt för kommunen att minska resurskrävande inledande utredningsarbete och i stället fokusera på att utveckla uppföljning av mål, kvalitet, nöjdhet och effektivitet.

– Det här går helt i linje med kommunens folkhälsoprogram, säger Karin Sundin. Det ökar våra äldres möjlighet till kontroll, inflytande och delaktighet samtidigt som det förebyggande arbetet blir bättre när mindre omfattande hemtjänstinsatser blir tillgängliga i ett tidigt skede.

Fakta förenklad biståndshandläggning

Minimiåldern för att kunna ansöka förenklat är 75år. De insatser som kan erbjudas genom förenklat beslutfattande är städning, tvätt, veckoinköp, matdistribution, övriga ärenden (exempelvis hämta apodos) och trygghetslarm. Insatserna är begränsade till vardagar mellan 8.00 och 16.00, med maximalt 10 timmar i månaden och med villkoret att den sökande själv kan besluta, planera och följa en genomförandeplan.

Den sökande kommer att kunna fylla i ett elektroniskt formulär via en e-tjänst, som sedan går till en biståndshandläggare. Det gör att uppgifter kan hämtas som redan finns i kommunens verksamhetssystem. Biståndshandläggaren kontrollerar uppgifterna och beslutar om insats utifrån ansökan. Därefter skickas en beställning till vård och omsorg som verkställer. E-tjänsten kommer att färdigställas och tas i bruk under hösten.