Artikeln publicerades 18 juli 2023

Trygghetsboendet Fjällglimten öppnar i höst

I oktober i år kommer Trygghetsboendet Fjällglimten i Myrviken att vara klart för de första hyresgästerna, och redan nu finns personer i kö.

Myrviken blir först i Bergs kommun med att kunna erbjuda inflyttning i trygghetsboende för äldre, något som både är efterfrågat och rätt i tiden.
- Jag är både glad och stolt över att Bergs kommun nu kan erbjuda denna boendeform, säger Karin Sundin, som är ordförande i vård- och socialnämnden. Det kommer bli ett jättefint boende med goda möjligheter till trygghet, gemenskap och närhet till service.

Trygghetsboende är en boendeform med hyreslägenheter för personer som fyllt 65 år. Lägenheterna är moderna och bekväma och ligger centralt, med närhet till exempelvis hälsocentral, bibliotek och annan service. 

Trygghetsboendet Fjällglimten i Myrviken kommer att ha 10 lägenheter, där 8 är färdiga för nya hyresgäster i oktober. Redan nu finns personer på kö, trots att ingen marknadsföring för boendet skett ännu.

- Det som skiljer ett trygghetsboende från vanliga hyresrätter är inte bara centralt läge och lägenheter anpassade för äldre, säger fastighetsnämndens ordförande Kent Rosenqvist, och fortsätter:
- Det är också utformat för större gemenskap och gemensamma aktiviteter, vilket ökar chansen att de boende hittar nya vänner bland grannarna.

Det kommer att gå att beställa mat från Dalsätras kök och erbjudande om gemensamma aktiviteter kommer att finnas kontinuerligt.

- Alla praktiska detaljer kring serviceutbuden är inte klara i nuläget men de kommer att vara det vid inflyttning, då samtliga hyresgäster också får information om det, säger Kent Rosenqvist.

Hyran kommer att bli 5900 kronor per månad, och i det ingår el och tillgång till de gemnsamma lokalerna. Lägenheterna kommer att förvaltas av Bergfast, som är kommunens fastighetsavdelning, och det är också de som kan svara på frågor om dem. Telefonnemmer och e-post till dem finns nedan, under rubriken "För mer information". Bergfast kommer också att lägga ut mer information om lägenheterna när inflyttningsdatum är klart, men intresseanmälan går att göra redan nu.

För lägenhet i ett trygghetsboende krävs inget biståndsbeslut till skillnad från Säbo, som är en boendeform för de med utökade behov av vård under hela dygnet.

Lägenhet i trygghetsboende gör också att hyresgäster kan vara berättigade till bostadstillägg på pensionen. Pensionsmyndigheten har information om och ansökningsformulär för det.

För mer information

Kent Rosenqvist (s), ordförande i fastighetsnämnden, tfn 076-247 13 97

Cilla Gauffin, tf chef fastighetsavdelningen, tfn 0687-165 10

Frågor om boendet, och intresseanmälan om en lägenhet, görs via bergfast@berg.se
eller via tfn 0687-164 50