Ett förskolebarn och en personal planterar jordgubbsplantor i en odlingslåda.

Kriterier och process för stipendieansökan för studier till förskollärare

Inför varje ny stipendieomgång görs fördelning av stipendieplatser samt bedömning av
sökanden som är aktuella för stipendier den aktuella terminen.

Kriterier

  • Sökanden ska vid ansökan och under studietiden vara folkbokförd i Bergs kommun
  • Stipendiet omfattar svensk förskollärarutbildning
  • Stipendiet omfattar heltidsstudier 210 hp, 7 terminer
  • Stipendiet avser i första hand redan anställd personal inom förskola i Bergs kommun och därefter externt sökande
  • Stipendiat ska under studietiden uppvisa terminsregistrering för varje termin samt vid varje läsårsslut uppvisa att uppgjord studieplan fullgjorts enligt samma krav som CSN
  • Två stipendiater/ termin kan beviljas