Rutin - stipedium förskollärarutbildning

Ett förskolebarn och en personal planterar jordgubbsplantor i en odlingslåda.

Som en av insatserna för att hantera behovet av kompetensförsörjning har Bergs kommun beslutat om att införa stipendier på återkommande årsbasis. Stipendiesatsningen riktar sig till Utbildningsavdelningen i syfte att underlätta kompetensförsörjning och rekrytering av legitimerade förskollärare.

Hur går stipendieansökan till?

Inför varje ny stipendieomgång görs fördelning av stipendieplatser samt bedömning av
sökanden som är aktuella för stipendier den aktuella terminen.

Internt sökande

 1. Intresseanmälan via mejl till hrsupport@berg.se
 2. Rekommendationsbrev från rektor inhämtas
 3. Intervju: HR, facklig ombudsman, representant från utbildningsavdelningen
 4. Urval och beslut
 5. Skriftlig överenskommelse som tydligt beskriver villkor för utbetalning av 30tkr
  efter 3 års anställning som legitimerad förskollärare

Externt sökande

 1. Intresseanmälan med dokumenterad arbetslivserfarenhet som bedöms relevant samt referenser som styrker lämplighet för yrket via mejl till hrsupport@berg.se
 2. Intervju: HR, facklig ombudsman, representant från utbildningsavdelningen
 3. Urval och beslut
 4. Skriftlig överenskommelse som tydligt beskriver villkor för utbetalning av 30 000 kr efter tre års anställning som legitimerad förskollärare.